Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri 23.04.2014 19:24:30
| aukčný systém eBIT v 4.0.0.0

Účelom e-aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. E-aukcia nasleduje po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk predložených uchádzačmi v listinnej podobe a po určení ich poradia komisiou na vyhodnotenie ponúk, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Minimálne technické požiadavky

  • Internetový prehliadač s podporou SSL certifikátu

  • Spustenú podporu Javascriptu

  • Nastavte si Váš prehliadač na optimálne prehliadanie, Nástroje > Možnosti siete internet > Nastavenie > Nastavte pri každej návšteve webovej stránky (prevádzkovateľ žiadnym spôsobom neručí za zlé technické vybavenie, alebo zlé nastavenie prehliadačov v dôsledku ktorého účastník nevidí zmeny cien, účastník musí zabezpečiť technické zabezpečenie svojím zariadením a nastaviť ho tak aby tieto zmeny boli dynamicky zobrazovane)


Momentálne nie sú v ponuke žiadne prieskumy.


Meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

Certifikovaný systém


© 2011 Úrad vlády Slovenskej republiky Zetagroup Software s.r.o.